Danh mục bài viết
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  cách thức hoạt động của pipedrive api

  Pipedrive API là gì? 07 cách thức hoạt động của Pipedrive API

  Một trong những điều khiến cho Pipedrive thành công trở thành CRM top đầu thế giới là nhờ hệ thống API mở, giúp tích hợp nhiều tiện ích theo nhu cầu của người dùng. Cùng tìm hiểu về cách hoạt động của Pipedrive API trong bài viết sau.

  Pipedrive API là gì?

  API (Application Programming Interface), là phương thức trung gian giúp kết nối các ứng dụng và thư viện khác nhau. Pipedrive API giúp cung cấp khả năng truy xuất tới một tập các hàm thường dùng, từ đó có thể trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng khác với Pipedrive. Đây không phải một ngôn ngữ lập trình, nó chỉ là một hàm/ thủ tục thường gặp. Các hàm này được sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để viết.

  Pipedrive RESTful API

  Pipedrive RESTful API là một tiêu chuẩn dùng riêng trong thiết kế API cho các trang web nhằm quản lý các tái nguyên. Đây là một trong những kiểu thiết kế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, giúp các ứng dụng khác có thể giao tiếp với Pipedrive CRM.

  Tham khảo chi tiết thông tin hướng dẫn về Pipedrive RESTful API theo link https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các điểm cuối và mô tả của chúng. Lệnh gọi tới giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác được xác thực dựa trên các API token hoặc access_token khi sử dụng OAuth 2.0, được hỗ trợ UTF-8 để mã hóa ký tự.

  Webhooks

  Webhook cho phép bạn nhận các thông báo theo chương trình, thời gian thực từ Pipedrive liên quan tới các thay đổi đối với dữ liệu của bạn khi chúng xảy ra. Thay vì lấy thông tin qua Pipedrive API, webhooks sẽ đẩy thông tin đến điểm cuối của bạn.

  Bạn có thể tạo webhook thông qua ứng dụng web và Pipedrive API bằng cách thực hiện yêu cầu Đăng tới điểm cuối. Pipedrive sau đó sẽ gửi thông báo khi một sự kiện được kích hoạt. Chẳng hạn, một khách hàng tiềm năng mới được thêm vào dưới dạng một bài đăng HTTP có nội dung JSON đến các điểm cuối mà bạn đã chỉ định. 

  Tiện ích mở rộng ứng dụng

  Tiện ích mở rộng cho phép các ứng dụng được xây dựng cho Pipedrive Marketplace để mang lại giá trị bổ sung cho người dùng. Với tiện ích mở rộng ứng dụng, chức năng của ứng dụng sẽ có sẵn ngay bên trong giao diện người dùng Pipedrive. Người dùng có thể tương tác và xem mọi chức năng tùy chỉnh của ứng dụng.

  Điều này cũng giúp tăng khả năng hiển thị ứng dụng cùng với nhận diện thương hiệu, vì biểu tượng ứng dụng sẽ được hiển thị bên trong Pipedrive sau khi người dùng cài đặt nó. 

  Ưu điểm vượt trội của Pipedrive API

  • Pipedrive API có thể được sử dụng hầu hết trên mọi ứng dụng desktop, mobile và cả website.
  • Linh hoạt trả về client các định dạng dữ liệu khác nhau.
  • Sử dụng Pipedrive, các nhân viên phát triển phần mềm có thể nhanh chóng xây dựng HTTP service, khiến việc lập trình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
  • Pipedrive API sử dụng mã nguồn mở, có đầy đủ chức năng RESTful. Nhờ vậy, API này có thể được sử dụng bởi bất cứ client nào có hỗ trợ Json và XML.
  • Có thể giao tiếp 2 chiều thông qua xác nhận các giao dịch khác nhau. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ tin cậy của Pipedrive API.
  • Pipedrive API cũng có khả năng hỗ trợ các thành phần MVC một cách đầy đủ nhất như Unit Test, Controller, Action, Model,…

  Cách thức hoạt động của Pipedrive API

  Phía trong hệ thống Pipedrive của bạn là cơ sở dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng (CRM) về mối quan hệ và quy trình bán hàng. Vì tổ chức dữ liệu bán hàng là điều cần thiết cho các hoạt động bán hàng nên Pipedrive API giúp tổ chức và liên kết dữ liệu của bạn với nhau để có khả năng hiển thị tốt hơn thông qua các danh mục cốt lõi và liền kề.

  Danh mục cốt lõi

  Trong Pipedrive API có các danh mục cốt lõi bao gồm nhiều điểm cuối. Các danh mục cốt lõi này đại diện cho một khu vực lớn hơn bên trong và có thể được tìm thấy trong menu bên trái web Pipedrive. Liên kết với chúng là các danh mục liền kề có chứa thông tin bổ sung liên quan đến các danh mục cốt lõi.

  danh mục cốt lõi pipedrive api

  ERD ở trên cho thấy cách các danh mục cốt lõi được kết nối trong Pipedrive API.

  • Vì Leads có thể được chuyển đổi thành Deals nên chúng đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau. Ví dụ: Trong Activities, một hoạt động có thể được liên kết với Lead hoặc Deal. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với Product (Sản phẩm).
  • Cá nhân và Tổ chức được coi là Contacts và thường được nhóm lại với nhau.

  Mailbox được tìm thấy trong tab Mail của Pipedrive, là trung tâm kiểm soát email giúp lưu trữ tất cả các email của người dùng. Thư được theo dõi và liên kết với Cá nhân và Deals thông qua các tính năng Đồng bộ hóa email và BCC email thông minh của Pipedrive API.

  Các điểm cuối của trường cho phép bạn có được lược đồ gần như hoàn chỉnh của các danh mục cốt lõi tương ứng. Bạn có thể thêm, cập nhật hoặc xóa các trường chính và trường tùy chỉnh thông qua các danh mục liền kề.

  Pipedrive API Leads (Khách hàng tiềm năng)

  pipedrive api leads

  Leads là Deals đã được tuyển chọn và lưu giữ trong một hộp thư đến riêng (Leads Inbox). Sau đó, Leads có thể được chuyển đổi thành Deals thông qua Pipedrive và được thêm vào một Pipeline cụ thể.

  Lead có thể có các hoạt động, email và ghi chú kèm theo trong Pipedrive CRM features. Chúng cũng có thể có nhiều LeadLabels để phân loại và được liên kết với một LeadSource để cho biết khách hàng tiềm năng đến từ đâu.

  Các khía cạnh chính về Leads:

  • Khách hàng tiềm năng phải luôn có một Cá nhân (Contacts) hoặc Tổ chức (Contacts) được liên kết.
  • Khách hàng tiềm năng chỉ có thể có một nguồn (LeadSource). Các khách hàng tiềm năng được tạo thông qua Pipedrive API có nguồn đã đặt là API.
  • Khách hàng tiềm năng chỉ có thể có cùng trường tùy chỉnh (DealFields) như Giao dịch.
  • Khách hàng tiềm năng chỉ có thể được chuyển đổi thành Deals thông qua Pipedrive.

  Pipedrive API Deals (Giao dịch)

  pipedrive api deals

  Deals là các giao dịch liên tục được thực hiện với một cá nhân hoặc tổ chức. Nó được theo dõi và xử lý qua các giai đoạn của một sales pipeline cho đến khi giao dịch đó thành công hoặc thất bại. Các Deals có thể được chuyển đổi từ Leads thông qua Pipedrive.

  Trong Pipedrive API, Deals chứa tất cả các hành động được thực hiện trong quá trình bán hàng. Deals có thể được liên kết với Cá nhân hoặc Tổ chức (Contacts) nhưng phải luôn có một liên hệ được liên kết với chúng. Vì mỗi giao dịch được liên kết với một liên hệ, nó sẽ lấy tất cả thông tin từ liên hệ đó, đồng thời liên kết tất cả các hành động được thực hiện trên Deals.

  Cá nhân và Tổ chức (Contacts)

  cá nhân và tổ chức contacts

  Cá nhân là khách hàng cụ thể trong quá trình bán hàng, trong khi Tổ chức là công ty mà người đó làm việc. Cá nhân và Tổ chức được coi là Contacts và chúng nằm trong một trung tâm tập trung của Pipedrive API. ERD ở trên mô tả cách các danh mục cốt lõi và liền kề khác nhau có liên quan đến toàn bộ hoặc chỉ một cá nhân/tổ chức cụ thể .

  Cả Cá nhân và Tổ chức đều có thể có hoạt động, ghi chú và tệp đính kèm cũng như các trường chính, trường tùy chỉnh tương ứng riêng. Email và Products chỉ có thể được liên kết với Cá nhân trong khi mối quan hệ của tổ chức thì được liên kết với Tổ chức.

  Các khía cạnh chính về Cá nhân và Tổ chức (Contacts) khi sử dụng Pipedrive API: 

  • Một Cá nhân chỉ có thể được liên kết với một Tổ chức.
  • Một Lead hoặc Deal phải luôn có một Cá nhân hoặc một Tổ chức liên kết với nó. 
  • Cả Cá nhân và Tổ chức đều có thể có nhiều giao dịch mở cùng một lúc.

  Activities

  pipedrive api activities

  Activities là bất kỳ hành động nào trong Pipedrive API mà người dùng thực hiện trong quá trình bán hàng. Có nhiều loại hoạt động (Activity types) khác nhau có thể được thực hiện, chẳng hạn như một cuộc gọi điện thoại (Call Logs), một cuộc họp hoặc một nhiệm vụ nào đó. Bạn có thể có các loại hoạt động tùy chỉnh cũng như các trường tùy chỉnh (Activity Fields) cho từng hoạt động. Người dùng có thể lên lịch hoạt động liên quan đến cá nhân, tổ chức hoặc khách hàng tiềm năng.

  Các khía cạnh chính Pipedrive API về Activities: 

  • Việc liên kết các hoạt động với giao dịch cũng sẽ liên kết hoạt động với cá nhân hoặc tổ chức gắn liền với giao dịch đó.
  • Hiện tại, bạn chỉ có thể thêm Activities thông qua Pipedrive API.

  Products

  pipedrive api products

  Products là hàng hóa hoặc dịch vụ mà công ty của bạn giao dịch. Sản phẩm có thể có các trường tùy chỉnh riêng (Product Fields) và được đính kèm với Deals. Cá nhân (Contacts) có thể được thêm làm người tham gia và nhân viên bán hàng có thể được thêm làm người theo dõi cho một sản phẩm. Các tệp cũng có thể được thêm vào Products.

  Người dùng

  pipedrive api users compressed

  Một công ty trong Pipedrive bao gồm những người dùng được nhóm thành các nhóm và các Pipedrive admin kiểm soát tài khoản. ERD ở trên mô tả cách các danh mục cốt lõi và liền kề khác nhau có thể liên quan đến một công ty hoặc người dùng hay nhóm cụ thể.

  Mục tiêu đặt ra có thể liên quan đến công ty, nhóm hoặc người dùng. Người dùng và nhóm có bộ quyền và vai trò cụ thể riêng, là một phần của tính năng Nhóm hiển thị. Người dùng cũng có thể có User Settings và User Connections của riêng họ.

  Cách lấy Pipedrive API Key

  cach lay pipedrive api key

  Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Pipedrive login của bạn và nhấp vào góc trên cùng bên phải của màn hình.

  Bước 2: Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  Bước 3: Từ menu bên trái trên màn hình, chọn Personal preferences (Tùy chọn cá nhân).

  Bước 4: Chọn API trong menu chính giữa.

  Bước 5: Sao chép mã Pipedrive API token của bạn.

  Trên đây là những thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của Pipedrive API cũng như những ưu điểm vượt trội mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Với API mở, doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối với tiện ích bên ngoài nhằm cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng. Hãy nhấc máy lên và gọi tới số hotline của HVN – Đối tác cấp cao đầu tiên của Pipedrive tại Việt Nam 024.9999.7777 hoặc click vào ô chat góc phải màn hình để kết nối, nhận tư vấn về gói giải pháp Pipedrive phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

  “Pipedrive – Giải pháp CRM tối thiểu quy trình, tối đa hiệu suất“

  markegin icon
  Xin chào bạn 👋
  Chúc bạn có một ngày tốt lành
  Đăng ký nhận tin tức để không bỏ lỡ bất kì kiến thức gì về CRM và Pipedrive nhé

  Chúng tôi sẽ không Spam! Vui lòng đọc [link]privacy policy[/link] để biết thêm thông tin.

  0 0 Các bình chọn
  Article Rating
  Đăng ký
  Thông báo của
  guest

  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Sales

  Kinh nghiệm bán hàng

  Marketing

  Kinh nghiệm quảng cáo

  Pipedrive

  Sử dụng phần mềm